Verlof

Voor het vrij vragen en voor bijzonder verlof zijn er formulieren.

Arts- of specialistenbezoek

Voor het vrij vragen voor arts- of specialistenbezoek moeten ouders/verzorgers een formulier invullen. Dit formulier dient voor het verlof te worden ingeleverd bij de brugklascoördinator (klas 1) of de ondersteuningscoördinator (klas 2-4 OSG Sevenwolden) of de leerlingcoördinator (klas 2-4 Bornego College) . Het formulier staat onder downloads en kunt u hier downloaden.

Bijzonder verlof

In sommige situaties is het mogelijk om bijzonder verlof aan te vragen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Een toelichting op dit bijzonder verlof, de voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u ook vinden onder het kopje downloads en kunt u hier downloaden.