Schoolkosten

Het volgen van onderwijs op Plein Joure is, zoals de wet voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat ouders of verzorgers niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken.

Wij ontvangen echter niet voldoende geld van de overheid voor aanvullende activiteiten zoals werkweken en excursies. Daarom vragen wij van ouders een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren.

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u lezen in de schoolgids. De schoolkosten voor schooljaar 2023-2024 vindt u hier.