Onze manieren

We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen een fijne en goede schooltijd bij ons hebben. Om dat met elkaar te bereiken gelden er bij ons op school enkele regels: zo hebben we regels die gelden overal in ons schoolgebouw en voor iedereen. Speciaal voor de kantine zijn er kantineregels.

Daarnaast hebben we ook ‘onze routines’. Routines zeggen iets over de dagelijkse gang van zaken op school en je kunt ze beschouwen als een soort handleiding. Alle documenten zijn te vinden onder downloads. Voor de volledigheid staan ze ook hieronder.