Ondersteuning

Iedere dag begint bij ons op school met de maatwerkzone. In die zone is de ondersteuning geregeld. Ook de coaching is daar onderdeel van.

Dit doen we

De ondersteuning is afhankelijk van de behoefte van leerlingen en kan dus per leerling verschillen. Dit is wat we doen in de maatwerkzone:

 • Dyslexiebegeleiding:
  Voor leerlingen met een dyslexieverklaring
  (wordt eens per week gegeven gedurende het hele schooljaar)
 • Dyscalculie & RT Rekenen:
  Voor leerlingen met een dyscalculieverklaring en leerlingen met een onvoldoende op rekenen bij de Plaatsingswijzer
  (wordt eens per week gegeven gedurende het hele schooljaar)
 • NT2:
  Voor leerlingen met een taalachterstand en een andere moedertaal
  (wordt eens per week gegeven gedurende het hele schooljaar)
 • Rots & Water / Zelfvertrouwen:
  Voor leerlingen die wel een zetje kunnen gebruiken als het om zelfvertrouwen gaat
  (na de herfstvakantie gedurende 8 tot 10 weken)
 • Vakhulp:
  Extra uitleg van de eigen, maar ook van andere, vakdocent(en) voor een vak naar keuze
  (gedurende het hele schooljaar)
 • LWOO:
  Voor leerlingen met een LWOO-indicatie
  (wordt eens per week gedurende het gehele schooljaar gegeven. Er wordt extra ondersteuning aangeboden voor taal, wiskunde en algemene zaken).