Niveaus

Nieuwe eersteklassers kunnen bij ons op alle niveaus instromen. Dat betekent vmbo-basisberoepsgericht, vmbo-kaderberoepsgericht, mavo, havo, atheneum en gymnasium*.

Leerlingen uit de beroepsgerichte leerwegen stappen na het eerste jaar over naar het Kei College in Heerenveen. Voor leerlingen die havo, atheneum of gymnasium doen, geldt dat zij na klas 3 overstappen naar Heerenveen. Mavo-leerlingen kunnen in Joure na vier jaar examen doen.

* Gymnasium geldt alleen voor het Bornego College