Niveaus

Nieuwe eersteklassers kunnen bij ons op alle niveaus instromen. Dat betekent vmbo-basisberoepsgericht, vmbo-kaderberoepsgericht, mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Leerlingen uit de beroepsgerichte leerwegen stappen na het eerste jaar over naar het Kei College in Heerenveen. Voor leerlingen die havo, atheneum of gymnasium doen, geldt dat zij na klas 3 overstappen naar Heerenveen. Mavoleerlingen kunnen in Joure examen doen.