Lestijden

De lestijden zijn voor alle leerlingen gelijk tot aan de eerste pauze. Daarna duren de lessen bij het Bornego College dit jaar nog 55 minuten en bij OSG Sevenwolden 75 minuten. Vanaf schooljaar 2021/2022 is dit voor beide scholen hetzelfde, namelijk 60 minuten.

Klik op de gewenste school voor de lestijden van dit schooljaar.