Lessentabellen

De lessen op Plein Joure duren 60 minuten. De lestabel vindt u hier.