Kenmerken

Het onderwijs in Joure verdelen we in klas 1 en 2 in drie zones: de leerzone, de maatwerkzone en de keuzezone. Samen met de coaching zijn dat de belangrijkste pijlers van ons onderwijs.

Drie zones

Leerzone_Plein Joure Maatwerkzone Keuzezone
  • De leerzone bestaat uit de gewone vakken op het lesrooster. Dit zijn lessen die alle leerlingen (soms afhankelijk van het niveau) volgen. Meer informatie over de leerzone vind je in de flyer leerzone.
  • In de maatwerkzone is er ruimte voor intensieve coaching, extra uitdaging en ondersteuning. Zo krijgt iedere leerling bij ons op school een eigen coach. Alle leerlingen worden individueel en in hun klas gecoacht bij bijvoorbeeld het maken van keuzes en het plannen van schoolwerk. Het maatwerk verschilt per leerling. Hieronder valt bijvoorbeeld extra ondersteuning bij een vak, ondersteuning bij dyslexie of faalangst en studeren onder begeleiding. Meer informatie over de maatwerkzone vind je in de flyer maatwerkzone.
  • In de keuzezone volgen leerlingen modules die ze zelf hebben gekozen. Die modules zijn erop gericht leerlingen extra uit te dagen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatieve vaardigheden, ICT en media, sport, kunst en cultuur, burgerschapsvorming en vakspecifieke verdieping. De keuzezone staat twee keer per week op het programma. De modules die nu worden aangeboden staan in het keuzezone boekje..

Wij willen graag de keuzezone en de maatwerkzone in de komende jaren uitbreiden. Dat kan bijvoorbeeld door een vak op een hoger niveau te geven. Ook denken wij aan meer keuzemodules waardoor leerlingen nóg meer kunnen leren en kunnen schitteren.

Coaching

Alle leerlingen hebben een eigen coach. De coach zien zij gemiddeld tweemaal per week in de maatwerkzone. Soms is dit met de klas, soms is dit individueel. Samen met de coach bespreekt een leerling hoe het op school gaat en waar hij of zij tegenaan loopt. Door dit regelmatige contact weten onze coaches wat er bij de leerlingen speelt en kunnen zij hen nog beter begeleiden bij een succesvolle schoolloopbaan. Onze coaches hebben korte lijnen met de ondersteuningscoördinator en decaan en verwijzen indien nodig door. Ongeveer drie keer per jaar is er een leerling-ouder-coach-gesprek (loc-gesprek) waarbij de leerling reflecteert op zijn of haar eigen handelen.