Kenmerken

Het onderwijs in Joure verdelen we in klas 1 en 2 in drie zones: de leerzone, de maatwerkzone en de keuzezone. Samen met de coaching zijn dat de belangrijkste pijlers van ons onderwijs. klas 3 en 4 krijgen leerlingen les in de leerzone en de maatwerkzone. Daarnaast hebben vmbo-leerlingen in klas 3 een stage en havo-/vwo-leerlingen een LOB-week.

Drie zones

Leerzone_Plein Joure Maatwerkzone Keuzezone
  • De leerzone staat iedere dag op het rooster van alle leerlingen en bestaat uit de ‘gewone’ vakken, zoals Engels, Nederlands en wiskunde. In de leerzone volgen leerlingen lessen in hun eigen klas. Meer informatie over de leerzone vind je in de flyer leerzone.
  • In de maatwerkzone is er ruimte voor intensieve coaching, extra uitdaging en ondersteuning. Zo krijgt iedere leerling bij ons op school een eigen coach. Alle leerlingen worden individueel en in hun klas gecoacht bij bijvoorbeeld het maken van keuzes en het plannen van schoolwerk. Het maatwerk verschilt per leerling. Hieronder valt bijvoorbeeld extra ondersteuning bij een vak, ondersteuning bij dyslexie of faalangst en studeren onder begeleiding. Meer informatie over de maatwerkzone vind je in de flyer maatwerkzone.
  • In de keuzezone volgen leerlingen modules die ze zelf hebben gekozen. Die modules zijn erop gericht om leerlingen extra uit te dagen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatieve vaardigheden, ICT en media, sport, kunst en cultuur, burgerschapsvorming en vakspecifieke verdieping. Binnen de keuzemodules wordt gewerkt aan 21e eeuwse vaardigheden. De keuzezone staat twee keer per week op het programma. Meer informatie over de keuzezone vind je in de flyer keuzezone. 

Hoe je je kunt inschrijven kun je zien via dit instructiefilmpje.

Coaching

Alle leerlingen hebben een eigen coach. De coach zien zij gemiddeld tweemaal per week in de maatwerkzone. Soms is dit met de klas, soms is dit individueel. Samen met de coach bespreekt een leerling hoe het op school gaat en waar hij of zij tegenaan loopt. Door dit regelmatige contact weten onze coaches wat er bij de leerlingen speelt en kunnen zij hen nog beter begeleiden bij een succesvolle schoolloopbaan. Onze coaches hebben korte lijnen met de ondersteuningscoördinator en decaan en verwijzen indien nodig door. Ongeveer drie keer per jaar is er een leerling-ouder-coach-gesprek (loc-gesprek) waarbij de leerling reflecteert op zijn of haar eigen handelen. Meer informatie over de coaching vind je in de flyer coaching.

Digitaal

Plein Joure gaat met de tijd mee. Leerlingen werken bij ons zowel digitaal als met boeken. We hebben diverse laptopkarren waardoor leerlingen niet (direct) een device hoeven aan te schaffen. De laptops worden in de lessen gebruikt als er gewerkt wordt met digitale methodes of als er opdrachten moeten worden gemaakt.