Gezonde School

Bij Plein Joure vinden we het belangrijk dat leerlingen lekker in hun vel zitten. Want als je lekker in je vel zit leer en werk je beter.
Lekker in je vel zitten gaat natuurlijk over gezond leven, maar ook over andere dingen. Dat je bijvoorbeeld mag zijn wie je bent. Daarom is het thema relaties & seksualiteit het eerste thema dat wij oppakken op onze weg naar een Gezonde School.
Hoe we dat doen, staat in deze flyer. Het is de bedoeling dat we thema’s als voeding en beweging de komende schooljaren hieraan toevoegen.

Meer online informatie

Online is veel informatie te vinden over het thema dat we nu eerst oppakken: relaties en seksualiteit. We wijzen graag op de website sense. Daar kunnen leerlingen veel betrouwbare informatie vinden.

Downloads

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over Plein Joure op weg naar een Gezonde School kunt u contact opnemen met Machteld van der Wal, coördinator Gezonde School. Machteld haar mailadres is m.vanderwal@pleinjoure.nl