Een stevige basis

We willen onze leerlingen een stevige basis meegeven. Naast de gewone lessen is er veel aandacht voor het welzijn van de leerling (door coaching en zo nodig extra ondersteuning) en voor keuzebegeleiding.

Leuke schooltijd

Leerlingen leren bij ons reflecteren en passende keuzes maken. Onze coaches helpen daarbij. Door eigen keuzes te maken, krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en kennis te maken met nieuwe activiteiten. Zo hebben zij voldoende bagage voor hun verdere schoolloopbaan of het vervolgonderwijs.

Bovenal hebben leerlingen bij ons een leuke schooltijd! We zijn een kleine school met een fijne sfeer. Leerlingen worden gekend & gezien, voelen zich veilig & thuis. Dat is een mooie basis om op te bouwen!