Downloads

Algemeen

Anti-pest protocol - Bornego College
Informatieplicht gescheiden ouders - Bornego College
Informatieplicht gescheiden ouders - OSG Sevenwolden
Klachtenregeling - Bornego College
Klachtenregeling - OSG Sevenwolden
Leerlingstatuut
Plein Joure Praktisch schooljaar '22/'23
Procedure aanmelding toelating en inschrijving
Schoolgids 2022-2023
Schoolkosten 2022-2023
Schoolondersteuningsprofiel Plein Joure
Verzuimbeleid
Werkwijze bij beroep - Bornego College
Werkwijze bij beroep - OSG Sevenwolden

Buitenschoolse activiteiten

Buitenschoolse activiteiten 2022-2023

Folders en flyers

Flyer dyslexie
Flyer gymnasium
Flyer iPad klas 3 havo/vwo Bornego College
Flyer leerzone
Flyer maatwerkzone
Flyer Maatwerkzone schema A3
Flyer pesten
Flyer wie kom je tegen
Informatiefolder over sociale media, sexting en grooming
Keuzezone periode 1, klas 1
Plein Joure PleinPraat (groep 8)
Welkom (terug) op Plein Joure (klas 2 en 3)
Welkom bij Plein Joure

Formulieren

Aanmeldformulier klas 1 2023-2024
Aanvraagformulier verlof
Formulier aanvraag bijzonder verlof
Schademelding iPad

Groep 8

FAQ ouders en verzorgers groep 8
Flyer dyslexie
Flyer gymnasium
Flyer leerzone
Flyer maatwerkzone
Flyer Maatwerkzone schema A3
Flyer wie kom je tegen
Keuzezone periode 1, klas 1
Plein Joure PleinPraat (groep 8)
Welkom bij Plein Joure

Keuzezone

Keuzezone boekje klas 1 periode 1 (2022-2023)
Keuzezone boekje klas 2 periode 1 (2022-2023)
Keuzezone periode 1, klas 1

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief december 2022
Nieuwsbrief februari 2023
Nieuwsbrief oktober 2022

Onze manieren

Gedragsregels Relaties & Seksualiteit
Grondregels
Kantineregels
Plein Routines 2022-2023
Regels stewards in de school

Plein Praktisch

Schoolkosten 2022-2023

Presentaties ouderavonden

Ouderavond januari klas 3T, januari 2023
Presentatie Ouderavond decaan klas 2 T - september 2022
Presentatie Ouderavond decaan klas 3 HV - september 2022
Presentatie Ouderavond decaan klas 3 T - september 2022
Presentatie Ouderavond decaan klas 4 - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 2B - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 2C - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 2D - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 2E - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 2F - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 2G - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 3A - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 3B - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 3C - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 3D - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 3E - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 3F - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 4A - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 4B - september 2022
Presentatie ouders - Ik leer leren - 20-9-2022 Plein Joure

PTA en examenreglement vmbo-t

PTA en examenreglement M3 Plein Joure - 2022-2023 Bornego College
PTA en examenreglement M3 Plein Joure - 2022-2023 Sevenwolden
PTA en examenreglement M4A2B Plein Joure 022- 2023 Sevenwolden
PTA en examenreglement M4AB Plein Joure 2022-2023 Bornego