Downloads

Algemeen

Anti-pest protocol - Bornego College
Informatieplicht gescheiden ouders - Bornego College
Informatieplicht gescheiden ouders - OSG Sevenwolden
Klachtenregeling - Bornego College
Klachtenregeling - OSG Sevenwolden
Leerlingenstatuut - Bornego College
Leerlingenstatuut - OSG Sevenwolden
Leerlingenstatuut addendum - OSG Sevenwolden
Plein Joure Praktisch
Schoolgids 2020-2021
Schoolkosten 2021-2022
Schoolondersteuningsprofiel en -plan - Bornego College
Schoolondersteuningsprofiel en -plan - OSG Sevenwolden
Verzuimbeleid
Werkwijze bij beroep - Bornego College
Werkwijze bij beroep - OSG Sevenwolden

Downloads klas 3 en 4 Bornego College

Examenreglement klas 4 Bornego College
Flyer iPad klas 3 havo/vwo Bornego College
Inleverprotocol 2020-2021 klas 3 en 4 Bornego College
PTA T3 Bornego College
PTA T4 Bornego College
Tentamenrooster 2020-2021 Bornego College

Downloads klas 3 en 4 OSG Sevenwolden

Examenreglement 2020-2021 OSG Sevenwolden
PTA havo 3 OSG Sevenwolden
PTA M3 OSG Sevenwolden
PTA M4 OSG Sevenwolden

Folders en flyers

Flyer dyslexie
Flyer gymnasium
Flyer iPad klas 3 havo/vwo Bornego College
Flyer leerzone
Flyer maatwerkzone
Flyer talentbegeleiding
Flyer wie kom je tegen
Welkom op Plein Joure!

Formulieren

Aanvraagformulier verlof
Formulier aanvraag bijzonder verlof
Schademelding iPad

Groep 8

FAQ ouders en verzorgers groep 8
Flyer leerzone
Flyer maatwerkzone
Flyer talentbegeleiding
Flyer wie kom je tegen
Plein Praat 2020-2021
Welkom op Plein Joure!

Keuzezone

Keuzezone periode 1 - klas 2
Keuzezone periode 1 – klas 1

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1: september 2021

Onze manieren

Grondregels
Kantineregels
Routines 2021-2022

Ouderavond

Hand-out voor ouders/verzorgers klas 1 - 7 september 2021
Hand-out voor ouders/verzorgers klas 2 - 7 september 2021
PowerPoint presentatie klas 1 - 7 september 2021
PowerPoint presentatie klas 2 - 7 september 2021