Downloads

Algemeen

Anti-pest protocol - Bornego College
Informatieplicht gescheiden ouders - Bornego College
Informatieplicht gescheiden ouders - OSG Sevenwolden
Klachtenregeling - Bornego College
Klachtenregeling - OSG Sevenwolden
Leerlingenstatuut
Plein Joure Praktisch schooljaar '22/'23
Procedure aanmelding toelating en inschrijving
Schoolgids 2021-2022
Schoolkosten 2021-2022
Schoolondersteuningsprofiel Plein Joure
Verzuimbeleid
Werkwijze bij beroep - Bornego College
Werkwijze bij beroep - OSG Sevenwolden

Buitenschoolse activiteiten

Buitenschoolse activiteiten 2022-2023

Folders en flyers

Flyer dyslexie
Flyer gymnasium
Flyer iPad klas 3 havo/vwo Bornego College
Flyer leerzone
Flyer maatwerkzone
Flyer wie kom je tegen
Plein Praat (folder groep 8)
Welkom (terug) op Plein Joure (klas 2 en 3)
Welkom bij Plein Joure

Formulieren

Aanvraagformulier verlof
Formulier aanvraag bijzonder verlof
Schademelding iPad

Groep 8

FAQ ouders en verzorgers groep 8
Flyer dyslexie
Flyer gymnasium
Flyer leerzone
Flyer maatwerkzone
Flyer wie kom je tegen
Plein Praat (folder groep 8)
Welkom bij Plein Joure

Keuzezone

Keuzezone boekje klas 1 periode 1 (2022-2023)
Keuzezone boekje klas 2 periode 1 (2022-2023)

Onze manieren

Gedragsregels Relaties & Seksualiteit
Kantineregels
Plein Routines 2022-2023
Regels en routines 2022-2023
Regels stewards in de school

Presentaties ouderavonden

Presentatie Ouderavond decaan klas 2 T - september 2022
Presentatie Ouderavond decaan klas 3 HV - september 2022
Presentatie Ouderavond decaan klas 3 T - september 2022
Presentatie Ouderavond decaan klas 4 - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 2B - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 2C - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 2D - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 2E - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 2F - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 2G - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 3A - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 3B - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 3C - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 3D - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 3E - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 3F - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 4A - september 2022
Presentatie Ouderavond klas 4B - september 2022

PTA en examenreglement vmbo-t

Examenreglement mavo
PTA 2021-2022 M3
PTA 2021-2022 M4AB OSG Sevenwolden
PTA 2021-2022 M4C Bornego College