Downloads

Algemeen

Anti-pest protocol - Bornego College
Informatieplicht gescheiden ouders - Bornego College
Informatieplicht gescheiden ouders - OSG Sevenwolden
Klachtenregeling - Bornego College
Klachtenregeling - OSG Sevenwolden
Leerlingenstatuut
Plein Joure Praktisch
Procedure aanmelding toelating en inschrijving
Schoolgids 2021-2022
Schoolkosten 2021-2022
Schoolondersteuningsprofiel en -plan - Bornego College
Schoolondersteuningsprofiel en -plan - OSG Sevenwolden
Verzuimbeleid
Werkwijze bij beroep - Bornego College
Werkwijze bij beroep - OSG Sevenwolden

Buitenschoolse activiteiten

Buitenschoolse activiteiten 2021/2022

Folders en flyers

Flyer dyslexie
Flyer gymnasium
Flyer iPad klas 3 havo/vwo Bornego College
Flyer leerzone
Flyer maatwerkzone
Flyer wie kom je tegen
Plein Praat (folder groep 8)
Welkom op Plein Joure!

Formulieren

Aanvraagformulier verlof
Formulier aanvraag bijzonder verlof
Schademelding iPad

Groep 8

FAQ ouders en verzorgers groep 8
Flyer dyslexie
Flyer gymnasium
Flyer leerzone
Flyer maatwerkzone
Flyer wie kom je tegen
Plein Praat (folder groep 8)
Welkom op Plein Joure!

Keuzezone

Keuzezone periode 1 - klas 2
Keuzezone periode 2 – klas 1
Keuzezone periode 2 – klas 2
Keuzezone periode 3 – klas 2
Keuzezone periode 4 – klas 1
Keuzezone periode 4 – klas 2

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1: september 2021
Nieuwsbrief 2: oktober 2021
Nieuwsbrief 3: december 2021
Nieuwsbrief 4: februari 2022
Nieuwsbrief 5: april 2022

Onze manieren

Grondregels
Kantineregels
Regels stewards in de school
Routines 2021-2022

Ouderavond

Hand-out voor ouders/verzorgers klas 1 - 7 september 2021
Hand-out voor ouders/verzorgers klas 2 - 7 september 2021
PowerPoint presentatie klas 1 - 7 september 2021
PowerPoint presentatie klas 2 - 7 september 2021
Presentatie ouderavond klas 3 havo en vwo
Presentatie ouderavond klas 3 havo en vwo - decanaat
Presentatie ouderavond klas 3 vmbo-t
Presentatie ouderavond klas 4 Bornego College
Presentatie ouderavond klas 4 OSG-Sevenwolden
Presentatie ouderavond klas T3 - decanaat
Presentatie ouderavond klas T4 - decanaat
Presentatie voorlichting huiswerk & leren - 9 maart 2022

PTA en examenreglement vmbo-t

Examenreglement mavo
PTA 2021-2022 M3
PTA 2021-2022 M4AB OSG Sevenwolden
PTA 2021-2022 M4C Bornego College