Downloads

Algemeen

Bevorderingsnormen klas 1
Schoolgids 2019-2020 - Bornego College
Schoolgids 2019-2020 - Sevenwolden
Schoolondersteuningsprofiel en -plan - Bornego College
Verzuimbeleid - Bornego College
Verzuimbeleid - OSG Sevenwolden

Downloads klas 3 en 4 Bornego College

Inleverprotocol 2019-2020 - Klas 3 en 4 mavo Bornego College
Plein Joure Praktisch klas 3-4 Bornego College
PTA 2019-2020 - klas 3 Bornego College
PTA 2019-2020 - klas 4 Bornego College
Schoolkosten 2020-2021 klas 3 en 4 Plein Joure-Bornego College

Downloads klas 3 en 4 OSG Sevenwolden

Plein Joure Praktisch klas 3-4 OSG Sevenwolden
Schoolkosten 2020-2021 klas 3 en 4 Plein Joure - OSG Sevenwolden

Folders en flyers

Flyer dyslexie
Flyer gymnasium
Flyer leerzone
Flyer maatwerkzone
Flyer talentbegeleiding
Flyer wie kom je tegen

Formulieren

Aanvraagformulier verlof
Formulier aanvraag bijzonder verlof

Groep 8

FAQ ouders en verzorgers groep 8
Plein Praat najaar 2019

Keuzezone

Keuzemodule periode 3
Keuzemodules periode 1
Keuzemodules periode 2

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Plein Joure februari
Nieuwsbrief Plein Joure juni
Nieuwsbrief Plein Joure maart
Nieuwsbrief Plein Joure november
Nieuwsbrief Plein Joure oktober

Onze manieren

Grondregels
Kantineregels
Routines
Routines 2020-2021

Plein Praktisch

Plein Joure Praktisch klas 1-2 Bornego College
Plein Joure Praktisch klas 1-2 OSG Sevenwolden
Plein Joure Praktisch klas 3-4 Bornego College
Plein Joure Praktisch klas 3-4 OSG Sevenwolden

Schoolkosten

Schoolkosten 1-4 - OSG Sevenwolden
Schoolkosten 2020-2021 klas 1 en 2 Plein Joure
Schoolkosten 2020-2021 klas 1 en 2 Plein Joure-OSG
Schoolkosten 2020-2021 klas 1-2 Plein Joure-Bornego College
Schoolkosten 2020-2021 klas 3 en 4 Plein Joure - OSG Sevenwolden
Schoolkosten 2020-2021 klas 3 en 4 Plein Joure-Bornego College
Schoolkosten klas 1 - Bornego College
Schoolkosten klas 2-4 - Bornego College