Dit is plein joure

Onder de naam Plein Joure werken het Bornego College en OSG Sevenwolden samen in Joure.

Samenwerken

We zijn in het schooljaar 2019/2020 gestart met de samenwerking door een deel van het onderwijs in klas 1 samen aan te bieden. Dit schooljaar, 2020/2021, doen we dat ook in klas 2 en vanaf schooljaar 2021/2022 gebeurt dat in alle leerjaren.

Breed en gevarieerd

Door de samenwerking kunnen we een breed en gevarieerde onderwijsaanbod in Joure garanderen. De resultaten en kwaliteit van het onderwijs op beide scholen zijn uitstekend. Door de krachten te bundelen kunnen we in Joure naast goed onderwijs en een goede ondersteuning de leerlingen extra keuzes aanbieden.

De naam Plein Joure

Bij een samenwerkingsschool die diepgeworteld is in de Jouster grond hoort een naam die verbindt. Daarom hebben we voor Plein Joure gekozen. Een plein is van oudsher een open plek waar mensen samenkomen, een plein verbindt een dorp of plaats, op een plein gebeurt het. Dat geldt ook voor onze school: Plein Joure – the place to be.