Dit is plein joure

Onder de naam Plein Joure werken het Bornego College en OSG Sevenwolden samen in Joure.

In klas 1 & 2

We zijn in het schooljaar 2019/2020 gestart met de samenwerking door een deel van het onderwijs in klas 1 samen aan te bieden. Komend schooljaar, 2020/2021, doen we dat ook in klas 2. Dat geldt bijvoorbeeld voor de algemene ondersteuning en begeleiding van leerlingen en de coaching (dit gebeurt in de maatwerkzone). Daarnaast kunnen leerlingen uit klas 1 en 2 kiezen uit uitdagende keuzemodules die we samen ontwikkelen. Dat gebeurt in de keuzezone. In de leerzone volgen leerlingen de gewone vakken. Dat doen beide scholen nog apart.

Breed en gevarieerd

Door de samenwerking kunnen we een breed en gevarieerde onderwijsaanbod in Joure garanderen. De resultaten en kwaliteit van het onderwijs op beide scholen zijn uitstekend. Door de krachten te bundelen kunnen we in Joure naast goed onderwijs en een goede ondersteuning de leerlingen extra keuzes aanbieden.

Klas 3 en 4

We werken dit schooljaar vooral samen in leerjaar 1 en 2. De samenwerking zal zich de komende jaren uitbreiden naar andere leerjaren. Leerlingen die in klas  3 of 4 van OSG Sevenwolden of het Bornego College in Joure zitten, volgen het onderwijs bij hun school zoals ze dat gewend zijn. Het kan zijn dat er bij vakken waarvoor weinig leerlingen kiezen in klas 3 en 4 wordt samengewerkt om de vakken op beide scholen te kunnen blijven aanbieden. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al.

De naam Plein Joure

Bij een samenwerkingsschool die diepgeworteld is in de Jouster grond hoort een naam die verbindt. Daarom hebben we voor Plein Joure gekozen. Een plein is van oudsher een open plek waar mensen samenkomen, een plein verbindt een dorp of plaats, op een plein gebeurt het. Dat geldt ook voor onze school: Plein Joure – the place to be.