contactpersonen OSG Sevenwolden

Waarnemend directeur

Mevr. Antje de Boer
T (0513) 48 21 66
E. a.deboer@sevenwolden.nl

Brugklascoördinator en ondersteuningscoördinator klas 2-4

Tot de herfstvakantie

Mevr. Tinie van der Vlies
T (0513) 48 21 61
E t.vandervlies@sevenwolden.nl

Na de herfstvakantie

Dhr. Dennis Treur
T (0513) 48 21 61
E. d.treur@sevenwolden.nl

Ondersteuningscoördinator klas 1

Dhr. Sybryn van Wieren
T (0513) 80 18 83
E svanwieren@bornego.nl

Decaan

Mevr. Monique van Dijk
T (0513) 48 21 66
E m.vandijk@sevenwolden.nl

Dyslexiecoach

Mevr. Katherine van der Velde
E kpa.vandervelde@sevenwolden.nl

Coördinator anti-pestbeleid

Mevr. Tinie van der Vlies
T (0513) 48 21 61
E t.vandervlies@sevenwolden.nl

Vertrouwenspersoon

Mevr. Annet de Bruijne
E a.debruijne@sevenwolden.nl

Examensecretaris

Dhr. Eric Elsinga
T (0513) 48 21 66
E e.elsinga@sevenwolden.nl