Contact Sevenwolden

Plein Joure Sevenwolden

Pasteurweg 1
8503 AB Joure
Postbus 592
8440 AN Heerenveen
T (0513) 48 21 66
E pleinjoure@sevenwolden.nl

Ziekmeldingen
graag tussen 7.30 en 8.30 uur doorgeven via telefoonnummer
T (0513) 48 21 66

Waarnemend directeur
Mevr. Antje de Boer
T (0513) 48 21 66
E a.deboer@sevenwolden.nl

www.sevenwolden.nl