Contact Bornego

Plein Joure Bornego

Pasteurweg 3
8503 AB Joure
Postbus 597
8440 AN Heerenveen
T (0513) 80 18 00
E pleinjoure@bornego.nl

Ziekmeldingen
graag tussen 7.30 en 8.30 uur doorgeven via telefoonnummer
T (0513) 48 21 66

Directeur
Mevr. Alinka Spijkers- de Vos
T (0513) 80 18 84
E aspijkers@bornego.nl

Afdelingsleider
Dhr. Frank Roosenburg
T (0513) 80 18 82
E froosenburg@bornego.nl

www.bornego.nl