Nieuwsbrief Plein Joure, juni 2024

Nieuwsbrief Plein Joure, mei 2024

Presentatie ouderavond thema Slaap 2024

Werkwijze bij beroep / revisie

Informatievoorziening gescheiden ouders

Examenreglement mavo Plein Joure

Schooljaarplan 2023-2024

Keuzezone instructievideo Apprentice

Nieuwsbrief Plein Joure, maart 2024

Nieuwsbrief Plein Joure, februari 2024