Belangrijke data

  • Doe-ochtend groep 8 van 9.00- 13.30 uur op dinsdag 19 november 2019
  • Voorlichting ouders om 19.30 uur op dinsdag 19 november 2019
  • Doe-ochtend groep 8 van 9.00-13.30 uur op dinsdag 26 november 2019
  • Voorlichting ouders om 19.30 uur op dinsdag 26 november 2019
  • Open dag van 18.30-21.00 uur op dinsdag 28 januari 2020