Agenda

Hieronder staan de belangrijke data van Plein Joure voor het schooljaar 2020-2021.

2022
1 februari Doedag groep 8 (verplaatst van 16 november)
2 februari Klas 3-4: Herkansingen
3 februari Mavo-2: PSO dag Friese Poort in de ochtend
3 februari Ontwikkeldag docenten, leerlingen lesvrij
7 februari Mavo-3: Scholen- en beroepenmarkt 19.00 - 20.00 uur
8 februari Studiedag, leerlingen lesvrij
11 februari Ontvangst tussenrapport
14 februari t/m 18 februari Havo-3 & vwo-3: LOB-week
14 februari t/m 18 februari Mavo-3: Snuffelstage
15 februari Klas 2: sporttoernooi (badminton)
15 februari Mavo-2: ouderavond klas 2 ivm. vakkenkeuze
19 februari t/m 27 februari Voorjaarsvakantie
1 maart LOC-voortgangsgesprekken
2 maart Culturele dag
8 maart Mavo-3: presentatieavond snuffelstage
10 maart Klas 4: Presentatie-avond profielwerkstukken
14 maart Ontwikkelmiddag docenten, leerlingen verkort lesrooster
15 maart Sportdag klas 3
17 maart Mavo-2: On Stage beroepenfeest
21 maart Klas 1: Gastles 4 bedrijfsleven
29 maart Mavo-2: On Stage stagedag
31 maart t/m 6 april Klas 4: Toetsdagen
13 april Klas 4: Herkansingen
14 april Paasviering
15 april Goede Vrijdag
18 april Tweede Paasdag
20 april Ontwikkelmiddag docenten, leerlingen verkort lesrooster
21 april Schoolfeest
22 april Klas 4: Uitje
23 april t/m 8 mei Meivakantie
27 april Koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag
12 mei t/m 23 mei Centraal Examen tijdvak 1
26 mei Hemelvaartsdag
27 mei Dag na Hemelvaart, leerlingen lesvrij
3 juni Ben Feringa bezoekt Plein Joure
6 juni Tweede Pinksterdag
7 juni Klas 2: Sporttoernooi (voetbal/hockey)
7 juni Klas 4: Boeken inleveren
7 juni LOC-eindgesprekken
10 juni Ontwikkelmiddag docenten, leerlingen verkort lesrooster
13 juni t/m 17 juni Brugklaskamp
13 juni t/m 17 juni Klas 3: Werkweek
20 juni t/m 23 juni Centraal Examen tijdvak 2
21 juni Klas 1: Sporttoernooi (softbal)
24 juni Havo-3, vwo-3: Kennismaking vervolgschool
27 juni t/m 1 juni Klas 1,2,3: Toetsdag
4 juli Inhalen/herkansing toetsweek
4 juli t/m 6 juli Activiteitendagen
6 juli Klas 3: Alternatieve sportdag
7 juli Overgangsvergadering, leerlingen lesvrij
8 juli Klassenuitje met coachklas
11 juli Organisatiedag, leerlingen lesvrij
12 juli Klas 1,2,3: Boeken inleveren
13 juli Diploma-uitreiking
14 juli Leerlingen geen les
15 juli Afsluiting schooljaar met coach
15 juli Ontvangst eindrapport
16 juli t/m 28 augustus Zomervakantie