Agenda

Hieronder staan de belangrijke data en de vakanties van Plein Joure voor het schooljaar 2023-2024.

2024
27 mei t/m 31 mei Week van het Fruit
3 juni Klas 4 levert boeken en kluissleutel in
4 juni LOC-eindgesprek klas 1-2-3
10 juni Verkort lesrooster
10 juni t/m 11 juni Brugklaskamp groep 1
11 juni t/m 12 juni Brugklaskamp groep 2
12 juni Uitslag Centrale Examens
12 juni t/m 13 juni Brugklaskamp groep 3
18 juni Kennismaking nieuwe leerlingen
18 juni Kennismakingsavond nieuwe ouders
18 juni t/m 25 juni Centrale Examens 2e tijdvak
21 juni Excursie naar Den Haag klas 3t
28 juni t/m 4 juli Toetsweek klas 1,2,3
2 juli Uitslag Centrale Examens 2e tijdvak
5 juli Inhalen gemiste toets en gemaakte toetsen inzien
8 juli Herkansingen klas 3
8 juli t/m 12 juli Activiteitenweek 4
9 juli Diploma-uitreiking
11 juli Leerlingen vrij vanwege overgangsvergadering
15 juli t/m 17 juli Boeken inleveren
18 juli Leerlingen vrij vanwege organisatiedag docenten
19 juli Afsluiting met coachklas - ontvangst eindrapport
20 juli t/m 1 september Zomervakantie
26 oktober t/m 3 november Herfstvakantie
21 december t/m 5 januari Kerstvakantie
2025
15 februari t/m 23 februari Voorjaarsvakantie
18 april Goede Vrijdag
19 april t/m 4 mei Meivakantie
21 april Tweede Paasdag
27 april Koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag
29 mei Hemelvaart
30 mei Dag na Hemelvaart
9 juni Tweede Pinksterdag
12 juli t/m 24 augustus Zomervakantie