Agenda

Hieronder staan de belangrijke data van Plein Joure voor het schooljaar 2020-2021.

B Bornego

S OSG Sevenwolden

2021
1 februari Verschijning digitale nieuwsbrief BS
4 februari Ontwikkelmiddag docenten, verkort lesrooster BS
10 februari Bijeenkomst ouderklankbordgroep B
11 februari Herkansingen na toetsweek, klas 3t en 4t B
16 februari Leerlingbesprekingen, leerlingen geen les BS
19 februari Ontvangst tussenrapport BS
22 februari t/m 26 februari Voorjaarsvakantie BS
2 maart LOC-voortgangsgesprek BS
8 maart t/m 12 maart Science Dagen – klassen 3F en 3G B
11 maart Maken van de klassenfoto’s BS
15 maart Ontwikkelmiddag docenten, verkort lesrooster BS
17 maart t/m 19 maart Mondelinge tentamens - klas 4 B
1 april Paasviering B
2 april Goede vrijdag BS
5 april Tweede Paasdag BS
6 april t/m 9 april Toetsdagen - klas 3-4 BS
15 april t/m 16 april Herkansingen - klas 4 B
20 april t/m 21 april On stage stagedagen - klas 2t en 3t BS
21 april Verkort lesrooster BS
23 april Herkansingen - klas 3t en 4t B
26 april Schoolfeest BS
27 april Koningsdag BS
3 mei t/m 14 mei Meivakantie BS
5 mei Bevrijdingsdag BS
13 mei Hemelvaartsdag BS
17 mei t/m 1 juni Centrale Examens tijdvak 1 – klas 4 BS
24 mei Tweede Pinksterdag BS
28 mei Verkort lesrooster BS
1 juni LOC-eindgesprekken - klas 1,2 en 3 BS
7 juni t/m 11 juni Toetsdagen - klas 1,2 en 3 BS
14 juni t/m 25 juni Centrale Examens tijdvak 2 – klas 4 BS
22 juni Sporttoernooi - klas 1 BS
24 juni Toets inhaalmoment BS
25 juni Kennismaking op Lyceum Heerenveen – klas 3hv B
28 juni t/m 2 juli Activiteitenweek - klas 1,2 en 3 BS
1 juli Leerlingen geen les - overgangsvergadering BS
6 juli t/m 9 juli Centrale Examens herkansingen – klas 4 BS
8 juli Diploma-uitreiking BS
9 juli Ontvangst eindrapport en afsluiting schooljaar BS
12 juli t/m 20 augustus Zomervakantie BS
15 juli Diploma-uitreiking S