Agenda

Hieronder staan de belangrijke data van Plein Joure voor het schooljaar 2022-2023.

2023
7 februari Schoolreis naar Zoetermeer klas 2
8 februari Excursie klas 3 mavo naar Den Haag
13 februari Dag van de Liefde
13 februari Schoolfeest alle klassen
14 februari Leerlingrapportage- leerlingen geen les
17 februari Ontvangst tussenrapport
20 februari t/m 24 februari Snuffelstageweek klas 3 mavo
21 februari Sportdag klas 2
21 februari Voorlichtingsavond over vakkenpakket voor ouders klas 2 mavo
25 februari t/m 5 maart Voorjaarsvakantie
7 maart LOC-voortgangsgesprekken
9 maart Presentatie-avond profielwerkstukken klas 4
16 maart Beroepenfeest On Stage klas 2 mavo
21 maart Voetbaltoernooi klas 1
23 maart Ontwikkeldag – leerlingen geen les
24 maart t/m 30 maart Toetsdagen klas 4
28 maart Stagedag On Stage klas 2 mavo
3 april t/m 6 april Schoolkamp klas 4 (optioneel)
4 april Sportdag klas 4
5 april Culturele Dag
6 april Paasviering
7 april Goede vrijdag – leerlingen geen les
10 april Tweede Paasdag, leerlingen vrij
11 april Sportdag klas 3
22 april t/m 7 mei Meivakantie
27 april Koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag
10 mei Verkort lesrooster
11 mei t/m 25 mei Centrale Examens klas 4
18 mei Hemelvaart, leerlingen vrij
19 mei Dag na Hemelvaart, leerlingen vrij
23 mei Leerlingrapportage - leerlingen geen les
29 mei Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij
2 juni Excursie biologie (klas 3HV)
5 juni Verkort lesrooster
6 juni LOC-eindgesprekken
7 juni t/m 21 juni Brugklaskampen klas 1
13 juni t/m 16 juni Schoolreis klas 3 mavo
14 juni Uitslag CSE tijdvak 1
30 juni t/m 6 juli Toetsdagen klas 1-2-3
4 juli Diploma-uitreiking
10 juli t/m 12 juli Activiteitendagen
13 juli Leerlingen geen les
14 juli Goede Doelen Dag
17 juli t/m 19 juli Boeken inleveren
20 juli Leerlingen geen les
21 juli Ontvangst eindrapport
22 juli t/m 3 september Zomervakantie