Agenda

Hieronder staan de belangrijke data van Plein Joure voor het schooljaar 2019-2020.

B Bornego

S OSG Sevenwolden

2020
17 augustus Studiedag, leerlingen vrij BS
18 augustus Introductiedag alle klassen B
18 augustus Introductiedag klas 1 en 2. Klas 3 en 4 zijn vrij S
19 augustus Start lessen BS
26 augustus Schoolfotograaf BS
31 augustus Ontwikkelmiddag docenten, verkort lesrooster BS
1 september Kennismakingsavond klas 1 BS
3 september Kennismakingsavond klas 2 BS
15 september Kennismakingsavond klas 3 B
22 september Loc-gesprekken alle klassen BS
24 september Ontwikkelmiddag docenten, verkort lesrooster BS
25 september Studiedag, leerlingen vrij BS
28 september Werkweek Texel klas 4 B
29 september Ouderavond havo-3 en vwo-3 S
1 oktober Ouderavond mavo-3 en -4 S
6 oktober Kennismakingsavond klas 4 B
12 oktober t/m 16 oktober Herfstvakantie BS
17 november Doe-ochtend groep 8 van 9.00-13.30 uur BS
24 november Voorlichting ouders start 19.30 uur BS
21 december t/m 1 januari Kerstvakantie BS
2021
26 januari Open dag van 18.30-21.00 uur BS
22 februari t/m 26 februari Voorjaarsvakantie BS
2 april Goede vrijdag BS
5 april Tweede Paasdag BS
27 april Koningsdag BS
3 mei t/m 14 mei Meivakantie BS
5 mei Bevrijdingsdag BS
13 mei Hemelvaartsdag BS
24 mei Tweede Pinksterdag BS
12 juli t/m 20 augustus Zomervakantie BS