Aanmelden

Klas 1

Je meldt je aan bij Plein Joure via dit aanmeldingsformulier. Dit is het gezamenlijke aanmeldingsformulier van OSG Sevenwolden en Bornego College. Meestal wordt dit formulier met leerkracht van groep 8 of de directeur van de basisschool samen met de ouder(s)/ verzorger(s). Mocht de basisschool het aanmeldingsformulier niet hebben, dan kunnen je ouder/ verzorgers altijd mailen.

Aanmelden voor een hoger leerjaar (zij-instroom)

Leerlingen die zich van een andere VO-school bij ons willen aanmelden noemen wij zij-instromers. Om een leerling aan te melden, moet gebruik worden gemaakt van dit originele aanmeldingsformulier.