Aanmelden

Klas 1

Je meldt je aan bij Plein Joure via dit aanmeldingsformulier. Meestal wordt dit formulier met leerkracht van groep 8 of de directeur van de basisschool samen met de ouder(s)/ verzorger(s) ingevuld*.
* De aanmelding wordt in behandeling genomen zodra wij in het bezit zijn van een ondertekend aanmeldformulier, het onderwijskundig rapport en het schooladvies. 

Mocht de basisschool het aanmeldingsformulier niet hebben, dan kunnen je ouder/ verzorgers altijd mailen.

Aanmelden voor een hoger leerjaar (zij-instroom)

Leerlingen die zich van een andere VO-school bij ons willen aanmelden noemen wij zij-instromers. Om een leerling aan te melden, moet gebruik worden gemaakt van dit originele aanmeldingsformulier.