Aanmelden

Klas 1

Een leerling aanmelden bij Plein Joure gaat via dit aanmeldingsformulier. Meestal wordt dit formulier door de leerkracht van groep 8 samen met de ouder(s)/verzorger(s) ingevuld.

De aanmelding wordt in behandeling genomen zodra wij in het bezit zijn van een ondertekend aanmeldformulier, het onderwijskundig rapport en het schooladvies.

Mocht de basisschool van uw kind het aanmeldingsformulier niet hebben, dan kunt u het aanmeldingsformulier tot uiterlijk 31 maart mailen naar pleinjoure@ogmf.nl.