FNP wint politiek debat op Plein Joure

Plein Joure werd vandaag omgetoverd tot Tweede Kamer. In de kantine vond het
schooldebat tussen de leerlingen van klas 3 en 4 en de kandidaten van Provinciale
Staten plaats.

Maar liefst twaalf verschillende politieke partijen kwamen langs om hun standpunten te
verdedigen aan de hand van vijf verschillende stellingen. De volgende politieke partijen waren
aanwezig: FNP, FvD, SP, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GrienLinks, PvdA, CDA, Ja21,
PVV en 50PLUS.

Het schooldebat werd geleid door docent Sybryn van Wieren. Stellingen met thema’s als de wolf
in Nederland, vluchtelingen en de Lelylijn kwamen aan bod. Voor elke stelling verdedigden twee
leerlingen hun standpunten waarna het debat verder ging tussen de politieke partijen.
Vierdejaarsleerlingen Maria en Anne-Wil over het debat: “We vonden het erg leuk! We mochten
zelf in groepen de stellingen bedenken en dan is het interessant om te zien hoe de verschillende
partijen daarop reageren. Het gaat namelijk ook over onze toekomst.”

Anne-Wil (links) en Maria (rechts)

Kennismaken met politiek
Hoewel de leerlingen nog minderjarig zijn, maken ze op deze manier alvast kennis met de
politiek. Van Wieren vertelt waarom hij dit zo belangrijk vindt: “Op deze manier kunnen we de
leerlingen voorbereiden op de samenleving en zich laten verdiepen in elkaars standpunten. Zo
willen wij meer begrip voor elkaar creëren en minder polarisatie”. De leerlingen worden op deze
manier voorbereid op het actief kiesrecht dat zij zullen hebben vanaf hun 18e. Aansluitend op het
debat vond een stemronde plaats, waarbij de leerlingen konden stemmen op een van de partijen
die volgens hen het beste had gepresteerd tijdens het debat. Fryske Nasjonale Partij (FNP) kwam
als winnaar uit het debat.