Op zoek naar ouders voor Locatieraad Plein Joure

Sinds 1 januari 2023 is de fusie tussen OSG Sevenwolden en Bornego College een feit en zijn wij officieel Onderwijsgroep Midden-Friesland (OGMF). Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee, waaronder een nieuw bestuur en een nieuwe bestuurder. Ook de structuur van de medezeggenschap verandert. Plein Joure is om die reden vanaf september 2023 op zoek naar twee ouders die plaats willen nemen in de Locatieraad van onze locatie. In deze brief vindt u meer informatie hierover.