Nieuwsbrief februari

We zijn alweer gestart met het rooster voor het tweede deel van dit schooljaar. Dat betekent dat de eerste helft van het schooljaar alweer achter ons ligt. En nog maar 10 lesweken en dan starten de mavo 4-leerlingen met hun centraal examen. De tijd vliegt! In deze nieuwsbrief leest u meer over activiteiten voor de komende weken, zoals; doe-dinsdagen voor leerlingen van klas 4, de Week van de Liefde, loc-voortgangsgesprekken en belangrijke data in februari!