Oriëntatiedag ROC Friese Poort

Deze week maakten leerlingen van mavo 2 tijdens de oriëntatiedag kennis met het mbo op ROC Friese Poort in Sneek. Van te voren konden de leerlingen kiezen uit drie voorlichtingen die aansluiten bij hun eventuele interesse. Ze zijn druk bezig geweest met leuke opdrachten die passen bij het vakgebied.