Veel geslaagden bij Plein Joure

Deze week krijgen de geslaagde mavo-4 leerlingen hun diploma. Met slagingspercentages van 100% (OSG Sevenwolden) en 97,5% (Bornego College) zijn we heel tevreden en trots op de prestaties. De geslaagden worden woensdag en donderdag op school tijdens de diploma-uitreiking in het zonnetje gezet.

De diploma-uitreiking wordt dit jaar voor het laatst afzonderlijk door de moederscholen georganiseerd, omdat de geslaagden bij aanmelding nog bewust voor één van beide scholen kozen. Vanaf volgend schooljaar is er geen onderscheid meer en is Plein Joure één school.

Diploma-uitreikingen

Op woensdag 7 juli ontvangen de Bornego-leerlingen hun diploma. Dat gebeurt per vijftal zodat ook familie aanwezig kan zijn, rekening houdend met de coronamaatregelen. Alle geslaagden zijn gedurende de hele diploma-uitreiking aanwezig om ook elkaars uitreiking bij te wonen. Na iedere vijf diploma-uitreikingen maakt hun familie plaats voor de genodigden van de volgende vijf geslaagden. Op donderdag 8 juli is het feest bij de leerlingen van OSG Sevenwolden. Zij ontvangen dan allemaal in kleine groepjes in aanwezigheid van familie hun diploma.

Beide scholen in Joure halen al jaren goede examenresultaten die boven het landelijk gemiddelde liggen. Dit jaar zetten enkele leerlingen bovendien ook individuele topprestaties neer. Zo staat op de eindlijst van maar liefst vier leerlingen respectievelijk een negen of een tien voor het vak Engels.